องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
   
 

 

 

  24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"

  พิธีมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในตำบลชำผักแพว

  วันดินโลก การส่งมอบนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ณ .ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว

     
     

 
24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
โทรศัพท์ : 036-714081 โทรสาร : 036-714082
Email :admin@chumpakpaew.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign