องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
 เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110   
โทรศัพท์ : 036-714081 โทรสาร : 036-714082
 email : admin@chumpakpaew.go.th
 website : www.chumpakpaew.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
แฟกซ์ (Fax.)     036 - 714082
นายก อบต. 036 – 714081 ต่อ 14
รอง นายก อบต.
036 – 714081 ต่อ 17
ปลัด อบต. 036 – 714081 ต่อ 16
สำนักปลัด 036 – 714081 ต่อ 11
งานป้องกัน
036 – 714081 ต่อ 15
กองช่าง
036 – 714081 ต่อ 13
กองคลัง 036 – 714081 ต่อ 12
งานทรัพยากรบุคค 036 – 714081 ต่อ 18
กองการศึกษา 036 – 714081 ต่อ 13
       แผนที่อบต.