องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อ เสริมแกร่ง SMEs เจาะลึกวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ" [ 28 มี.ค. 2567 ]9
2 แนวทางการป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ และคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันและลดควาทเสี่ยงสุขภาพกรณีไฟไหม้บ่อขยะ [ 13 มี.ค. 2567 ]9
3 ยกระดับมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 13 มี.ค. 2567 ]13
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 13 มี.ค. 2567 ]12
5 โครงการธนาคารขยะเปิดดำเนินการแล้ว….. [ 11 มี.ค. 2567 ]8
6 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกออล์ พ.ศ. 2551 [ 4 มี.ค. 2567 ]10
7 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]11
8 การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]7
9 เชิญชวนร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษา "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (๙ เดือน)" [ 12 ก.พ. 2567 ]21
10 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ [ 12 ก.พ. 2567 ]29
11 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 26 ม.ค. 2567 ]13
12 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.2567-2570 [ 3 ม.ค. 2567 ]102
13 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 2 ม.ค. 2567 ]14
14 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 2 ม.ค. 2567 ]15
15 หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร [ 2 ม.ค. 2567 ]11
16 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ม.ค. 2567 ]25
17 มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [ 26 ธ.ค. 2566 ]19
18 มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [ 26 ธ.ค. 2566 ]20
19 แนวทางปฏิบัติจริยธรรม Do and Dont ปี 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]52
20 รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA 2567 (1/2567) [ 22 ธ.ค. 2566 ]31
21 คัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 20 ธ.ค. 2566 ]41
22 อาการ โรคติดเชื้อ ไวรัสซิกา ภัยเงียบจาก ยุงลาย [ 20 ธ.ค. 2566 ]46
23 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาว [ 20 ธ.ค. 2566 ]55
24 ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก [ 20 ธ.ค. 2566 ]86
25 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย [ 20 ธ.ค. 2566 ]53
26 การป้องกันไม่ให้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ธ.ค. 2566 ]77
27 ปาร์ตี้ปีใหม่ ปลอดภัย ไม่กินหมูดิบ ไม่เสี่ยงป่วยไข้หูดับ [ 20 ธ.ค. 2566 ]38
28 เตือนภัย...สายเเคมป์ปิ้ง ใครชอบท่องเที่ยวเเบบกางเต๊นท์ต้องระวัง [ 20 ธ.ค. 2566 ]47
29 มาตรการ 3-3-1 ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [ 20 ธ.ค. 2566 ]37
30 เตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 [ 20 ธ.ค. 2566 ]51
31 เตือนผู้ปกครอง!!!! ลูกติดจอ...เสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า [ 20 ธ.ค. 2566 ]14
32 “ บุหรี่ “ ภัยใกล้ตัว….เลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิด [ 20 ธ.ค. 2566 ]12
33 9 วิธีป้องกัน PM 2.5 สถานการณ์ฝุ่นกลับมาอีกครั้ง [ 20 ธ.ค. 2566 ]14
34 ขนมไขขี้ผึ้ง อันตรายถึง เสียชีวิต [ 20 ธ.ค. 2566 ]16
35 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของ "ผู้สูงอายุ" [ 20 ธ.ค. 2566 ]29
36 กิจกรรมมอบนโยบายของการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
37 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
38 การประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]9
39 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม (o25) [ 1 ธ.ค. 2566 ]15
40 เรื่อง อนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]24
 
หน้า 1|2|3