องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินถล่ม 2566 [ 1 ม.ค. 2567 ]0
2 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2567 ]0
3 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2567 ]0
4 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2567 ]0
5 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 1 ม.ค. 2567 ]0
6 ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด [ 1 ม.ค. 2567 ]1
7 แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยในตำบลชำผักแพว [ 1 ม.ค. 2567 ]1
8 การซักซ้อมดำเนินการตามแผนป้องกันฯอย่างมีส่วนร่วม [ 1 ม.ค. 2567 ]0
9 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2564-2570 [ 1 ม.ค. 2564 ]34
10 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]244