องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 
ธนาคารขยะ
 
กิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"
 
โรคไข้หูดับ
 
กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ตำบลชำผักแพว
 
☘️ ผักปลอดสารพิษ ❤️ ป้าต๋อย ชำผักแพว 🌱ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแพว
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระบุรี 28เมษายน2565
 
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
 
ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
 
ตอนที่ 5 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
 
ตอนที่ 4 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน
 
ตอนที่ 3 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน
 
ตอนที่ 2 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
 
ตอนที่ 1 ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ
 
ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน
 
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R
 
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
 
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”
 
โควิด-19 และระบาดวิทยา บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน
 
ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส "covid-19"
 
วิถีชีวิตใหม่ New normal
 
แอปพลีเคชั่น พ้นภัย
 
Ep 2 คู่มือ อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เพื่อการใช้งาน #Application​ #พ้นภัย
 
Physical Distancing การเว้นระยะห่างทางกายภาพ
 
สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจ สู้ "โควิด 19"
 
เคล็ดลับที่จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 'โควิด-19'
 
หยุดตีตรา สู้โควิด 19
 
ปฏิบัติตัวตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal ให้โควิดหายไปตลอดกาล
 
ศรค.โควิดลั่น! เจอที่ไหนแพร่เชื้อทันที!
 
อ่างเก็บน้ำบ้านดง แก่งคอย สระบุรี
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 
inside ปรองดอง 3 นาที