องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


ชื่อผลิตภัณฑ์     :         พรมเช็ดเท้า : ทนทาน ใช้นาน คงทน         

รายละเอียด      :         พรมเช็ดเท้าหลากหลายรูปแบบผลิตจากเศษผ้าเหลือใช้ที่ทนทานและสีสดใส      

ราคา              :         15 บาท บาท     

ผลิตโดย          :         กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 6     

ติดต่อ             :         คุณคำภี อุโส 25 หมู่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ชื่อผลิตภัณฑ์     :         เสื้อถักไหมพรม : ส่งเสริมวัฒนาธรรมไทย สวมใส่สบาย         

รายละเอียด      :         1. เสี้อถักไหมพรม 2. ผ้าพันคอถักไหมพรม  

ราคา              :         450-500 บาท บาท       

ผลิตโดย          :         กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 5          

ติดต่อ             :         คุณสุพิน ทองสุข