องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 ก.ย. 2566 ]27
2 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน [ 1 ก.ย. 2566 ]24
3 แบบฟอร์มหนังสืออุทรธรณ์ [ 1 ก.ย. 2566 ]33
4 แบบแสดงความคิดเห็นการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ก.ย. 2566 ]31
5 แบบรายงานสถิติการให้บริการ [ 1 ก.ย. 2566 ]27
6 แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 ก.ย. 2566 ]25
7 แบบฟอร์มคำร้องเรียนและร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2566 ]25
8 แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 12 มิ.ย. 2563 ]194
9 แบบยื่นลงทะเบียนผู้พิการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]180
10 แบบยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 12 มิ.ย. 2563 ]187
11 แบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือของประชาชน [ 12 มิ.ย. 2563 ]233
12 ใบเบิกวัสดุสำนักงาน [ 12 มิ.ย. 2563 ]183
13 ใบยืมพัสดุ [ 12 มิ.ย. 2563 ]184
14 ใบยืมครุภัณฑ์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]236
15 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร.01 [ 1 ม.ค. 2563 ]239
16 คู่มือประชาชน [ 1 ม.ค. 2562 ]173
17 คู่มือ การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร [ 1 ม.ค. 2562 ]185
18 คำร้องทั่วไป [ 2 ต.ค. 2560 ]254
19 แบบรับเรื่องร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2560 ]191
20 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 มิ.ย. 2560 ]195