องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ศูนย์บริการร่วม one stop service
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกจัดตั้งศูนย์บริการร่วม อบต.ชำผักแพว [ 17 ต.ค. 2566 ]37
2 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 17 ต.ค. 2566 ]36
3 คำสั่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม อบต.ชำผักแพว [ 17 ต.ค. 2566 ]37
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม อบต.ชำผักแพว [ 17 ต.ค. 2566 ]36
5 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) [ 17 ต.ค. 2566 ]37