องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 เม.ย. 2566 ]49
2 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 24 ก.พ. 2566 ]47
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2566 ]39
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2566 ]41
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2566 ]45
6 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
7 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]103
8 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 9 ส.ค. 2564 ]112
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ม.ค. 2564 ]194
10 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 16 ธ.ค. 2563 ]109
11 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2563 ]104
12 แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2563 ]103
13 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 - 2566 [ 20 พ.ย. 2563 ]195
14 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 20 พ.ย. 2563 ]229
15 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ว่าด้วยจรรยาบรรค่าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]209
16 นโยบายกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ม.ค. 2561 ]201