องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]14
2 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อป.พ.ศ.2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]167
3 แผ่นพับยาเสพติด ป้องกัน [ 5 มิ.ย. 2561 ]190
4 แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด [ 5 มิ.ย. 2561 ]193
5 องค์ความรู้ คำย่อภาษาอังกฤษที่คน อปท.ต้องรู้ [ 1 ม.ค. 2561 ]266