องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]40
2 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]48
3 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]49
4 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]59
5 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]43
6 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]120
7 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]165
8 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]124
9 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]134
10 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]127
11 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]182
12 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]208
13 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]249
14 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]226
15 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]209
16 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]213
17 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]170
18 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]186
19 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]179
20 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]182