องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 

 
  ประชุมบูรณาการแผนพัฒนาตำบล ณ.ห้องประชุมอบตชำผักแพว
      
  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบล...
      

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว มอบหมายให้นางเกษา จิตรธ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประชาสัมพันธ์ 26 มิถ...
      

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ร่วมรณรงค์ปร...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 
ตอนที่ 7 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ตอนที่ 6 ข้อแนะนำการเปิดเผย : ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560