องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  สำนักงานปลัด

 
นางเกษา  จิตรธรรม
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
 
   
นางสาวสุภาภรณ์  กล่อมกลม
นางสาวอรทัย นาสารี
นางมลฤดี  บางสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
 นางสาวอินทิรา  สมพฤกษ์
   นางสาวปารนัท  สิบทัศน์
 ผู้ช่วยนักป้องกันฯ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
 นายประมาณ  ศรีสงคราม
นายสำรวย  จันทรา นายฮะ  ศรีจันทุม
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
   
 
  นางณิชาดา  ศรีปั้น
 
  คนงานทั่วไป