องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 
อ่างเก็บน้ำบ้านดง แก่งคอย สระบุรี
 
inside ปรองดอง 3 นาที
 
inside ปรองดอง 7 นาที