องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ชำผักแพว ร่วมตอบแบบสอบ [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 20 พ.ค. 2563 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]10
4 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 27 ม.ค. 2563 ]57
5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]34
6 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2563 ]13
7 รณรงค์เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย [ 3 ธ.ค. 2562 ]49
8 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร [ 2 ธ.ค. 2562 ]48
9 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]2
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]105
11 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรืองร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2562 ]84
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 9 ม.ค. 2562 ]132
13 การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม [ 20 พ.ย. 2561 ]84
14 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 ก.ย. 2561 ]86
15 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ สถานประกอบการ​ ร้านอาหารต่าง ๆ ภาคเกษตรกรรม ไร่นาป่าเขา รวมถึงประชาชน ทั้งในครัวเรือนและประชาชนทั่วไป งดการเผาทุกชนิดหรือการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน หากมี [ 11 ก.ย. 2561 ]86
16 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ส.ค. 2561 ]214
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน [ 1 ส.ค. 2561 ]85
18 ปภ. ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมแนะ 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์การ...สู้วิกฤตภัยแล้ง [ 11 ก.ค. 2561 ]151
19 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 มิ.ย. 2561 ]252
20 ตารางการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]249
 
หน้า 1|2|3