องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 27 ม.ค. 2563 ]27
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]19
3 รณรงค์เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย [ 3 ธ.ค. 2562 ]30
4 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร [ 2 ธ.ค. 2562 ]34
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]80
6 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรืองร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2562 ]70
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 9 ม.ค. 2562 ]115
8 การลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม [ 20 พ.ย. 2561 ]70
9 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 28 ก.ย. 2561 ]73
10 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว แจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ สถานประกอบการ​ ร้านอาหารต่าง ๆ ภาคเกษตรกรรม ไร่นาป่าเขา รวมถึงประชาชน ทั้งในครัวเรือนและประชาชนทั่วไป งดการเผาทุกชนิดหรือการกระทำที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หรือภาวะที่เป็นภัยต่อประชาชน หากมี [ 11 ก.ย. 2561 ]71
11 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ส.ค. 2561 ]201
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน [ 1 ส.ค. 2561 ]71
13 ปภ. ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมแนะ 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์การ...สู้วิกฤตภัยแล้ง [ 11 ก.ค. 2561 ]115
14 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 21 มิ.ย. 2561 ]234
15 ตารางการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]230
16 ประกาศสรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) [ 14 มี.ค. 2561 ]410
17 การยื่นชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]74
18 มาตรการประหยัดไฟฟ้า [ 14 ก.พ. 2561 ]65
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]254
20 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 8 ส.ค. 2560 ]61
 
หน้า 1|2