องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2563 ]11
2 ระบบจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 22 ก.ค. 2563 ]16
3 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ชำผักแพว ร่วมตอบแบบสอบ [ 1 มิ.ย. 2563 ]24
4 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 20 พ.ค. 2563 ]29
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]41
6 การจัดการขยะอันตรายชุมชน [ 20 ก.พ. 2563 ]2
7 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 27 ม.ค. 2563 ]87
8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]52
9 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยยังชีพฯ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2563 ]28
10 ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงาน อบต.งดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก [ 1 ม.ค. 2563 ]5
11 รณรงค์เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย [ 3 ธ.ค. 2562 ]66
12 การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร [ 2 ธ.ค. 2562 ]66
13 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]17
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]121
15 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรืองร้องทุกข์ [ 1 ก.ค. 2562 ]101
16 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย [ 11 เม.ย. 2562 ]16
17 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ [ 1 เม.ย. 2562 ]12
18 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย" ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย [ 21 มี.ค. 2562 ]14
19 วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน ช่วงปลายหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน [ 8 มี.ค. 2562 ]14
20 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนเรื่องอัคคีภัย [ 6 ก.พ. 2562 ]17
 
หน้า 1|2|3