องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  คณะผู้บริหาร


นายสนม  โสป่าสัก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร. 098-2712094
e-mail : sao.champakpaew@gmail.com


นายสมบัติ  คัดสีพรม
นายกรวิชญ์  พุทธาคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร. 097-2751777
โทร. 085-3831069
e-mail : sao.champakpaew@gmail.com e-mail : sao.champakpaew@gmail.com
นายประจวบ  ทบศรี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร. 081-3715712
e-mail : sao.champakpaew@gmail.com