องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  คณะผู้บริหาร

 

 
  นายสนม โสป่าสัก  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  
   โทร.098-2712094  
 
 
นายสมบัติ คัดสีพรม
นายกรวิชญ์ พุทธาคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
 โทร.097-2751777  โทร.085-3831069
   นายประจวบ ทบศรี

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

โทร.081-3715712
 
 
   
  นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์  
  ปลัด อบต.ชำผักแพว  

โทร.086-7514646