องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  คณะผู้บริหาร

 
 นายสนม โสป่าสัก
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร.098-271-2094
 
 
 นายสมบัติ คัดสีพรม นายวินัย  ฮุยจันทา
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร.097-275-1777
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร.089-087-8963
 
นายสนิท  ปานนาศรี
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
โทร.086-803-5880