องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้าง คสล. สายศาลา SML ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ค. 2561 ]168
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สายข้างโรงเรียนโคกกรุง ช่วงที่ 2 [ 23 พ.ค. 2561 ]172
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านนายคำ ยศยิ่ง [ 10 พ.ค. 2561 ]170
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 [ 10 พ.ค. 2561 ]165
5 ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝาย (ฝายโคกกรุงช่วงที่1) หมู่ 2 [ 1 พ.ค. 2561 ]173
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนายประสงค์ [ 30 เม.ย. 2561 ]165
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 สายบ้านนายสด [ 19 เม.ย. 2561 ]169
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนางหนู ภูระ [ 10 เม.ย. 2561 ]173
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายภูขัน [ 4 เม.ย. 2561 ]177
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]167
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 สายบ้านนางทองมาก [ 2 เม.ย. 2561 ]171
12 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ 1 บ้านลุงใจ [ 27 มี.ค. 2561 ]163
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ อบต.ชำผักแพว [ 27 มี.ค. 2561 ]175
14 ราคากลางโครงหารก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนายณรงค์ กิ่งก้าน [ 19 มี.ค. 2561 ]173
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8 ถนนสายบเชิงเขา [ 19 มี.ค. 2561 ]173
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 สายบ้านนายพนม หนูน้ำ [ 19 มี.ค. 2561 ]176
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนางพิมพา ปานศรี [ 12 มี.ค. 2561 ]176
18 ราคากลางโครงการขุดลอกคลอวหน้าฝาย (ฝายโคกกรุง)หมู่ 5,9 [ 12 มี.ค. 2561 ]170
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านนายสัญชัย [ 12 มี.ค. 2561 ]172
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ชำผักแพว [ 26 ก.พ. 2561 ]178
 
หน้า 1|2