องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]30
2 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]30
3 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]29
4 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]33
5 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]38
6 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]79
7 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]74
8 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]92
9 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]82
10 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]79
11 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]78
12 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]75
13 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]84
14 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]81
15 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]80