องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]1
2 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]2
3 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]2
4 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]3
5 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]1
6 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]1
7 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]2
8 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]3
9 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]2
10 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]2