องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
2 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
3 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]13
4 ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2563 ]17
5 ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล [ 1 มิ.ย. 2563 ]13