องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  สภา อบต.

.
 

 
  นายทวน ทองมาก  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
 
  นายวินัย ฮุยจันทา  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นาเสน่ห์ เต็มลิตร
นายทวน ทองมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
นายสนิท ปานนาสี
นางสาววิไลรัตน์ แจ่มฟ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายบูญโฮม นาราษฎ์
นายทองล้วน ทุมมาสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


สิบเอกอำนาจ โกเมศร์
นายวินัย ฮุยจันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
   
นางณที กรณ์พรหม
นายสูงเนิน สุขสร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10