องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  สภา อบต.


นายทวน  ทองมาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวินัย  ฮุยจันทา
นายกรวิทชญ์  พุทธาคง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสน่ห์  เต็มลิตร
นายทวน  ทองมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายสนิท   ปานนาศรี
นางสาววิไลรัตน์  แจ่มฟ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายบุญโฮม  นาราษฎร์
นายทองล้วน  ทุมมาสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


สิบเอกอำนาจ  โกเมศร์
นายวินัย  ฮุยจันทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นางณะที  กรณ์พรหม
นายสูงเนิน  สุขสร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10