องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
 เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110   
โทรศัพท์ : 036-714081 ต่อ 12 สำนักปลัด 13 กองคลัง 14 กองช่าง โทรสาร : 036-714082
 email : admin@chumpakpaew.go.th
 website : www.chumpakpaew.go.th