องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ