องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ