องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


อบต.ชำผักแพว จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”


วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดย นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้จัดกิจกรรมงาน "MOI WASTE BANK WEEK - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ซึ่งได้มีการ รับซื้อ-ขาย ขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย

2024-03-22
2024-03-11
2024-02-23
2024-01-10
2023-12-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-01
2023-11-27
2023-11-03