องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอแก่งคอย นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและตอซังข้าวเพื่อลดหมอกควันและมลพิษ และช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันเหตุดังกล่าวในพื้นที่ของท่าน ต่อไป

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-03-22
2024-03-11
2024-03-07
2024-02-23
2024-01-10
2023-12-19