องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของความเป็นไทย โดยในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ

2024-02-23
2024-01-10
2023-12-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-01
2023-11-27
2023-11-03
2023-11-01
2023-10-31