องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


ประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯลฯ


วันที่ 8 สิงหาคม.2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงาน จ.สระบุรี ได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯลฯ พร้อมผู้บริหาร อบต.ชำผักแพว ณ ห้องประชุม ชั้น2

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-03-22
2024-03-11
2024-03-07
2024-02-23
2024-01-10
2023-12-19