องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข


 วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 นายอัครภณ บรรพต..กำนันตำบลชำผักแพว  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยฯ / แพทย์ประจำตำบล / สารวัตรกำนัน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข /อสม.หมู่ที่ ๑ บ้านดง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำดีด้วยใจ ทำความสะอาดบริเวณวัด และ โรงเรียนวัดบ้านดง
   การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-11-27
2023-11-01
2023-10-12
2023-09-19
2023-09-01
2023-08-08
2023-07-17
2023-07-11
2023-06-26
2023-06-01