องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ร่วมกับ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การแสดงพลัง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2566 ร่วมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด
ผู้โพส : Admin

2024-02-23
2024-01-10
2023-12-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-01
2023-11-27
2023-11-03
2023-11-01
2023-10-31