องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ชำผักแพว


องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ชำผักแพว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28  พฤศจิกายน 2564 ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2022-02-15
2021-12-10
2021-11-23
2021-07-06
2021-06-30
2021-06-25
2021-06-18
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-19