องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว มอบหมายให้นางเกษา จิตรธรรม หัวหน้าสำนักปลัดและทีมงานลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการกักตัว ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

2021-07-06
2021-06-30
2021-06-25
2021-06-18
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-19
2021-05-11
2021-03-29
2021-03-19