องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว มอบหมายให้นางเกษา จิตรธรรม หัวหน้าสำนักปลัดและทีมงานลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้สัมผัสและใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการกักตัว ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

2022-06-24
2022-06-08
2022-02-15
2021-12-10
2021-11-23
2021-08-31
2021-07-19
2021-07-06
2021-06-30
2021-06-25