องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านวีดีโอรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

https://www.youtube.com/watch?v=vDQ9UzZD8oc

https://www.youtube.com/watch?v=SKWannnILNI

2022-06-24
2022-06-08
2022-02-15
2021-12-10
2021-11-23
2021-08-31
2021-07-19
2021-07-06
2021-06-30
2021-06-25