องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


ทอดผ้าป่าสามัคคีศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  นายสนม  โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พร้อมด้วย นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว เพื่อปรับปรุงศูนย์ร่วมสุข และจัดหาภาชนะอุปกรณ์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีภาวะพึ่งพิงในตำบลชำผักแพว  รวมยอดบริจาค 240,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยในครั้งนี้ด้วย

2022-06-24
2022-06-08
2022-02-15
2021-12-10
2021-11-23
2021-08-31
2021-07-19
2021-07-06
2021-06-30
2021-06-25