องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


ประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯลฯ


วันที่ 8 สิงหาคม.2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงาน จ.สระบุรี ได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯลฯ พร้อมผู้บริหาร อบต.ชำผักแพว ณ ห้องประชุม ชั้น2

2023-09-01
2023-08-08
2023-07-17
2023-07-11
2023-06-26
2023-06-01
2023-06-01
2023-05-11
2023-04-26
2023-03-29