ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ค. 2566 ] ...........................................................................................................
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ] ...........................................................................................................
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ] ...........................................................................................................
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 13 ก.พ. 2566 ] ...........................................................................................................