วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านดอนจาน หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 480 55 0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้านหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ Brother HL-2240 หมายเลขครุภัณฑ์ 480 61 0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ 480 56 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ Brother HL-๒๒๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐ ๕๔ ๐๐๑๗ และ ๔๘๐ ๕๕ ๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง