วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ ยางรถยนต์ ขนาด 215/65 R16 MC AGILIS จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ พัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานประจำรถ ในวันที่ 29 พ.ย. 2561 - 2 ธ.ค. 2561 จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 50 ใบ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาพัฒนาอาชีพตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ รวมจำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึก HP 21 BK 22 CO Combo จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างดำเนินการซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี รายการซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี พร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง