วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกรียงศักดิ์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 10 บ้านธารน้ำตก ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางบัวลา หมู่ที่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อ ผงหมึก TK-4109 สำหรับเครื่อง Kyocera TASKalfa 1800/2200 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้สด สำหรับการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563
6  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกดำ Sharp MX-235AT จำนวน 4 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายข้างวัดบ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปราหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนจาน ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. หมู่ที่ 7 บ้านรังแร้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง